ניהול כספים | ייעוץ עסקי | חוות דעת כלכליות

בהנהלת רו"ח אבירם בילדר

אקטואריה

חישובים אקטואריים וחוות דעת כלכליות במגוון תחומים:

  • איזון משאבים עקב גירושין
  • ביטוח לאומי
  • נזקים והפסדים כלכליים
  • בדיקה והערות לחוות דעת של מומחים
  • הערכות שווי חברות, עסקים ונכסים בלתי מוחשיים
  • הערכות שווי אופציות
  • חישובי ריבית, הצמדה, תשואות ועוד

קישור לכתבה מאת רו"ח אבירם בילדר ורועי פולניצר "חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים עקב גירושין (חישובי פנסיות חדשות)", סטטוס – כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית, אוגוסט 2019.