ניהול כספים | ייעוץ עסקי | חוות דעת כלכליות

בהנהלת רו"ח אבירם בילדר

הערכת שווי

הערכת שווי היא עניין למקצוענים. ישנן פרטיקות רבות ומודליים כלכליים מורכבים הבאים לידי ביטוי בהערכת השווי ועליהם להיות מיושמים באופן עקבי, מקצועי ונכון. אנו מאמינים שהערכת שווי הוא מסמך אסטרטגי שיקנה לך ערך רב.

אמידת מחיר מכירה ההוגן של עסק או חברה

הערכת שווי עבור הכנסת שותף

קביעת שווי הוגן לצרכי מס או כחוות דעת משפטית

הערכת שווי חברה כוללת:

  • ניתוח מעמיק של החברה, פעילותה ותוצאותיה הכספיות
  • ניתוח הסביבה העסקית
  • יישום פרקטיקות מימון מתקדמות ומודלים כלכליים מקובלים
  • שימוש במידע עסקי נרחב, תוך השוואה למקובל בענף
  • יישום ניסיון מקצועי הנצבר הודות לעבודה עם מגוון רחב של חברות: החל מהגדולות במשק הישראלי וכלה בחברות קטנות, סטארט-אפ ועסקים קטנים

הידעת?

ישנן מספר גישות לחישוב שוויה של חברה. הגישה המקובלת ביותר נקראת "גישת ההכנסות"
והיא לרוב נעשית במתודולוגיה שנקראת DCF או "היוון תזרימי מזומנים".